Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op donderdag 20 juni ondertekent OVAL het Charter Diversiteit tijdens de ALV in Garderen. Als brancheorganisatie heeft OVAL van nature de rol van aanjager, inspirator en facilitator. Deze rol kan goed worden benut in de ambitie van OVAL om diversiteit en inclusie onder haar leden te stimuleren. De vier pijlers van OVAL, te weten vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief, hebben hier een centrale rol in. “We zijn allemaal wereldburgers die meer gemeen hebben met elkaar dan we denken”, zegt Nadira Ettahiri, bestuurslid bij OVAL. 

Vanaf begin 2023 heeft OVAL de ambitie uitgesproken om aan de slag te gaan met Diversiteit & Inclusie. Daarmee is de ‘werkgroep Diversiteit & Inclusie’ opgestart en een plan van aanpak opgesteld. Een van de doelstellingen hieruit was om het Charter

Diversiteit te ondertekenen en dat gaan we dus 20 juni doen. Bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij het Nederlandse SER Charter Diversiteit, zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor de bedrijfsvoering en als onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer dan 500 werkgevers hebben het Charter al ondertekend.

Het Charter Diversiteit valt onder SER Diversiteit in Bedrijf (DiB), dat als doel heeft om meer diversiteit en inclusie in arbeidsorganisaties te bewerkstelligen door samen te werken aan een open organisatiecultuur, gekenmerkt door acceptatie, respect, gelijke behandeling en eerlijke kansen. Dit houdt in dat verschillen tussen werknemers in identiteit, kennis, competenties en ervaring worden gewaardeerd en benut.

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit laat OVAL zien dat 'Diversiteit & Inclusie' een belangrijk onderwerp is binnen de vereniging. Naast OVAL zal Arbo Unie het charter ook ondertekenen. Zo maken we gezamenlijk - als branche voor dienstverleners op het gebied van duurzame inzetbaarheid - een krachtig signaal.

>> Meer info en aanmelden ALV 20 juni

10/06/2024

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter