Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 2 juli 2018 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop hij het huidige inburgeringstelsel wil aanpassen. OVAL, NRTO, VNG en diverse andere partijen hebben een gezamenlijke reactie geschreven op deze brief en deze gestuurd naar de Tweede Kamer voor het algemeen overleg inzake ‘inburgering en integratie’ op 4 juli. Klik hier voor de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Maatwerk en kwaliteit van belang
“Dat de gemeenten weer de regie krijgen over inburgering is een goede stap. Zij kunnen het leren van het Nederlands inbedden in een breder traject naar werk en participatie. Onze leden zien in de praktijk dat het combineren van dit soort trajecten goed is voor de inburgeraar en voor de maatschappij”, aldus Petra van de Goorbergh, directeur OVAL. “Het doel moet zijn zo snel mogelijk aan het werk en participeren in de Nederlandse maatschappij. En daar hoort het leren van een taal op een zo hoog mogelijk niveau bij en een snelle aanpak gericht op werk bij. Dit vergt maatwerk en goed inzicht in het opleidingsniveau, vaardigheden en gezinssituatie van een inburgeraar. Het is goed dat minister Koolmees hier met het persoonlijk inburgeringspan (PIP) oog voor heeft. Wij geven graag met hem dit nieuwe beleid verder vorm.”

Ervaring en kwaliteit van OVAL-leden
Leden van OVAL bieden maatwerk waarbij taal en werk worden gecombineerd. Altijd is het doel participatie en werk. De zekerheid van het volgen van een inburgeringstraject gericht op het leren beheersen van de taal in combinatie met scholing om duurzaam aan het werk te gaan, vraagt om kwaliteit en professionaliteit van de re-integratiebedrijven. Leden van OVAL voldoen naast de eisen van het vereiste Blik op Werk keurmerk voor inburgering aan de kwaliteitseisen van OVAL. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Zij zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Bron: OVAL en Rijksoverheid

03/07/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter