Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Begin februari vindt de plenaire behandeling van de GroenLinks-initiatiefwet verplicht stellen van een vertrouwenspersoon in de Tweede Kamer plaats. Deze wet maakt het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor alle werkgevers verplicht. OVAL vindt de wet een goed initiatief. Het is belangrijk om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Arbodienstverleners hebben, vanuit de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al veel kennis en ervaring met het inzetten van externe vertrouwenspersonen bij bedrijven. OVAL steunt dus deze wet, maar vraagt de Tweede Kamer wel om (hogere) kwaliteitseisen te stellen aan vertrouwenspersonen.

OVAL constateert namelijk dat er in het wetsvoorstel nauwelijks kwaliteitseisen worden gesteld aan externe of interne vertrouwenspersonen. Aanvullende kwaliteitseisen zijn daarom hard nodig omdat vertrouwenspersonen te maken hebben met (vaak) ingewikkelde en persoonlijke vraagstukken. Arbodienstverleners hanteren nu hogere kwaliteitseisen bij het inzetten van hun vertrouwenspersonen.

Daarbovenop maakt zich OVAL zich zorgen, vanwege de verwachte toenemende vraag, over de intrede van bedrijven die vertrouwenspersonen enkel en alleen vanuit commercieel oogpunt inzetten. OVAL vreest dat er een wildgroei ontstaat van allerhande bureaus die vertrouwenspersonen inzetten. Hogere kwaliteitseisen kan dit voorkomen en ervoor zorgen dat er alleen gekwalificeerde vertrouwenspersonen aan de slag gaan.

Ook geeft OVAL verder aan dat arbodienstverleners een belangrijke rol kunnen spelen bij het inzetten van externe vertrouwenspersonen. Vanuit kleine werkgevers wordt aangegeven dat zij vraagtekens hebben hoe te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Arbodienstverleners hebben ervaring met en zijn gespecialiseerd in het verlenen van op maat gemaakte dienstverlening aan ondernemingen. Vele grote ondernemingen, branches en MKB-ondernemers, waaronder vele kleine organisaties, maken nu al veelvuldig gebruik van de externe vertrouwenspersonen via arbodienstverleners.

Als laatste hoopt OVAL dat, naast het instellen van een vertrouwenspersoon, er ook aandacht wordt besteed aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan door meer preventieve acties uit te voeren. Te denken valt aan het vergroten van het bewustzijn, opstellen van protocollen en training van het personeel. Er is in dit wetsvoorstel geen aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag. OVAL hoopt dat preventie ook een plaats krijgt in dit wetsvoorstel.

Inhoud wetsvoorstel verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Het wetsvoorstel beoogt dat alle werkgevers een interne of externe vertrouwenspersoon instellen. Het is aan werkgevers, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, te bepalen wie de vertrouwenspersoon wordt. Voor het hebben van een vertrouwenspersoon geldt een invoeringstermijn die verschilt per werkgever. Voor zeer kleine werkgevers (met minder dan 10 werknemers) geldt een invoeringstermijn van 16 maanden, voor kleine werkgevers (10- 50 werknemers) 12 maanden, middelgrote werkgevers (50-250 werknemers) 8 maanden en grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) van 4 maanden. Hiermee kunnen werkgevers de benodigde aanpassingen doorvoeren, zoals, als er wordt gekozen voor een externe vertrouwenspersoon, het afsluiten van een contract met een arbodienstverlener.

Het wetsvoorstel wordt begin februari voor de eerste keer behandeld. Hierna vindt op een later moment de reactie van de initiatiefnemer (Kamerlid Senna Maatoug) en stemming over het wetsvoorstel plaats. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2024.

26/01/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Downloads en/of links

Klik op het bestand om deze te downloaden.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter