Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De verplichting van werkgevers om bij ziekte twee jaar het loon door te betalen is een cruciale prikkel bij het voorkomen en terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het samenspel van twee jaar loondoorbetaling, Wet verbetering poortwachter en keuzevrijheid bij de inrichting van de verzuimbegeleiding zorgt voor de juiste prikkels voor werkgevers en werknemers. Toch geven met name kleine werkgevers aan moeite te hebben met de huidige verplichtingen en bijbehorende kosten.

Mede om die reden is er discussie over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Zou het niet beter zijn om deze te verkorten naar één jaar? Moeten kleinere bedrijven de kans krijgen om verzuimkosten deels collectief te verzekeren? Dergelijke aanpassingen zijn volgens OVAL onverstandig en overbodig. Er is een groot risico dat dit leidt tot een afname van effectieve prikkels, hoger verzuim, beperking van de keuzevrijheid en toenemende administratieve en financiële lasten. Zo heeft het CPB becijferd dat een verkorting van de loondoorbetaling van twee naar één jaar werkgevers 800 miljoen euro zou kosten. Ook heeft meer dan 80% van de kleine werkgevers nu al een verzuimverzekering waarvan de premieheffing plaatsvindt op basis van solidariteit.

OVAL vindt het daarom niet verstandig om deze prikkel te beperken. De echte knelpunten liggen bij de uitvoering van de re-integratie. Eerder schreef OVAL in een paper oplossingsrichtingen voor een effectieve invulling van de loondoorbetalingsperiode. OVAL is dan ook positief over het pakket aan maatregelen dat in december 2018 is gepresenteerd. OVAL werkt actief mee aan de uitwerking van de voorgenomen maatregelen en de uitvoering daarvan in de praktijk.

06/07/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter