Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Performance-management- gesprekken dragen bij aan een leven lang ontwikkelen.

ASSA ABLOY is wereldwijd marktleider en meest succesvolle en innovatieve leverancier van deuroplossingen, die voldoen aan hoge eisen van de eindgebruiker met betrekking tot veiligheid, beveiliging en gemak. Met meer dan 150 bedrijven in meer dan 70 landen heeft Assa Abloy de sterkste wereldwijde aanwezigheid in vergrendeling- en ontgrendelingindustrie.

Het zijn daarbij de mensen die de strategie in de praktijk brengen en daardoor het meest waardevol voor de organisatie. Om dat zo te houden en de voorsprong verder uit te bouwen investeert Assa Abloy met Matchcare in de communicatie tussen de managers en medewerkers. Key daarbij is dat medewerkers zelf regie nemen en zelf actie aan de slag zijn met hun welbevinden, competenties en ontwikkeling.

Samen met Matchcare is een programma opgezet om deze aspecten bij medewerkers en managers te versterken.

Bij Assa Abloy worden voortdurend competente, goed opgeleide en getrainde mensen aangenomen en ook is er veel aandacht voor interne mobiliteit en ontwikkeling. Van medewerkers bij Assa Abloy wordt daarbij verwacht dat zij zelf hun professionele loopbaan bepalen. Het is daarom logisch dat Assa Abloy haar best doet dit continu op de agenda te houden. Speciaal met Matchcare is een programma opgezet om traditionele functioneringsgesprekken om te zetten naar ‘het goede gesprek’ waar zowel de well-being, de competenties en de ontwikkeling van de medewerkers wordt besproken.

Marieke Mulder, als MT lid verantwoordelijk voor de HR Benelux: ‘Er is binnen de onderneming altijd behoefte aan het optimaliseren van de performance. Matchcare is gevraagd om mee te werken aan het opstellen van een eenduidige werkwijze waar het gaat om het voeren van de performancemanagementgesprekken en het vastleggen ervan. Afgelopen periode is met diverse werkgroepen van Assa Abloy een gespreksmethode en formulier ontwikkeld dat gebruikt gaat worden tijdens de jaarlijkse performancemanagementgesprekken. In die gesprekken draait het niet alleen om de performance maar juist om de achterliggende well-being, competenties en ontwikkeling van de medewerkers. Het gesprek start daarom met de well-being van de medewerker. Gaat hij of zij nog met plezier aan het werk, voelt hij of zij zich betrokken, zijn er geen belemmeringen, is er voldoende werk privé balans en voelt de medewerker zich veilig. Al deze aspecten lijken zo vanzelfsprekend dat ze daardoor vaak over het hoofd gezien worden. Door ze te benoemen worden dit de ontwikkelpunten om sterke kanten van de medewerker uit te bouwen en minder sterke kanten te verbeteren. Zo ook met de KPI’s van de totale organisatie tot en met de KPI’s van de afdeling en de generieke en functie specifieke competenties. Door deze te benoemen en te koppelen aan sterke punten om verder te ontwikkelen en minder sterke punten om te verbeteren krijgt de formele gesprekscyclus meer diepgang en betekenis’.

Deze nieuwe manier van gespreksvoeren vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Om deze te beheersen heeft Matchcare een trainingsprogramma samengesteld waarmee de managers inzicht krijgen in de randvoorwaarden, de achtergronden en theorie en de toepassing in de praktijk. Het trainingsprogramma wordt verweven in de gesprekscyclus en gegeven aan de managers en coördinatoren.

Andre van den Eventuin, directeur bij Matchcare. ‘Matchcare stelt in haar dienstverlening altijd de medewerker centraal. Immers medewerkers maken de organisatie. Als zij prettig kunnen werken, zich ontwikkelen en volgende stappen kunnen zetten heeft de organisatie de beste garantie om succesvol te zijn. Vanuit dit perspectief is onze samenwerking met Assa Abloy ontstaan en is een gespreksstructuur en trainingen ontwikkeld die past bij een innovatieve en zeer succesvolle organisatie. Matchcare heeft daarbij samengewerkt met medewerkers van Assa Abloy uit Nederland en België’.

Marieke Mulder, HR Director Benelux: ‘Individuele groei en carrièreontwikkeling worden bereikt door uitdagende taken, voortdurende training, vertrouwen, feedback en teamwork. Toegang tot informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen zijn van fundamenteel belang voor motivatie en prestatie. Dit kan alleen als management en medewerkers ook op een goede manier met elkaar in gesprek gaan. Doordat Matchcare onze managers traint in de kennis en vaardigheden om het goede gesprek te voeren met hun medewerkers verschuiven we de regie over de loopbaan meer naar de medewerkers. Doel van de gesprekken is dat ook de managers ervan leren. Tijdens de gesprekken kunnen zij voor vragen en ondersteuning terecht bij de HR-medewerkers of deskundigen van Matchcare. Ook wordt de managers gevraagd van de gesprekken een intervisie-formulier in te vullen. De uitkomsten van de gesprekken worden door de afdeling HR verzameld en geëvalueerd en gebruikt voor de intervisie bijeenkomst van de managers’.

Marieke Mulder: Individuele groei en carrièreontwikkeling worden bereikt door uitdagende taken, voortdurende training, vertrouwen, feedback en teamwork. Toegang tot informatie en de het gesprek tussen de manager en medewerkers zijn daarbij van fundamenteel belang voor motivatie en prestatie. Vandaar de keuze voor Matchcare. De kracht van Matchcare is het vertalen van een meer theoretisch kader over well-being, competenties, performance en ontwikkeling naar praktisch bruikbare instrumenten voor gebruik op de werkvloer. Onze medewerkers worden zo verleid en geactiveerd zelf regie te nemen in hun loopbaan en zich een leven lang te ontwikkelen.

Afbeelding ter illustratie. Personen komen niet terug in het artikel.

Geïnteresseerd in ontwikkeling?

Gerelateerde stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter