Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Testen en sneltesten

(Snel)testen zijn cruciaal om de pandemie te bestrijden en om ingrijpende maatregelen te beperken en te voorkomen. Al sinds de zomer van 2020 zijn er initiatieven gestart door of met medewerking van arbodiensten voor werkgevers. 

Waarom werkgeverstesten? 

Door op locatie van werkgevers te testen, vergroot de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast kunnen medewerkers sneller weer aan de slag op de werklocatie. Niet onbelangrijk: de uitval door ziekte vermindert door snellere identificatie van het virus. Ook vermindert het aantal personen in quarantaine uit voorzorg en de quarantainetijd per persoon vermindert. Het uitval in bedrijven wordt dus nog verder beperkt. Met een hoger aantal testen kunnen we vervolgens verspreiding van het virus voorkomen, de economische en maatschappelijke activiteit weer vergroten en sectoren en bedrijven heropenen. Hoe meer testcapaciteit, hoe beter.  

Toolkit inrichten testlocatie voor antigeentesten 

Er is een toolkit beschikbaar voor werkgevers en arbodiensten die willen starten met het opzetten van een testfaciliteit en bedrijfsartsen die zijn betrokken bij dit proces. De toolkit biedt informatie over te nemen stappen en verwijst door naar informatie die kan helpen bij het opzetten van een testfaciliteit. Het geeft inzicht waaraan een locatie moet voldoen, eisen personeel, bestelmogelijkheden etc. Het is mogelijk om antitgeentesten te bestellen bij het Landelijk Coördinatiepunt Hulpmiddelen (LCH) antigeentesten of andere leveranciers te bestellen. Het kan zijn dat een werkgever een arbodienst belt voor ondersteuning, want bestellen kan uitsluitend via de bedrijfsartsen en arbodiensten.  

Rol van arbodiensten

Een arbodienst kan een rol spelen in het gezamenlijk met u inrichten van een testfaciliteit. In het stappenplan (de toolkit) zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden al beschreven. Elke arbodienst is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zij in staat is u te ondersteunen en daarover afspraken met u te maken. Dat is afhankelijk van uw situatie en wensen (locaties, aantallen, bemensing, etc.) Is dit het geval dan draagt de arbodienst samen met u zorg voor een goed proces dat voldoet aan de voorwaarden. Arbodiensten bepalen zelf of zij een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Ministerie van VWS. Een arbodienst is niet sec een leverancier van bedrijfsartsen en/of een bestelpunt van hulpmiddelen en sneltesten. De financiële regeling en bijbehorende voorwaarden zijn recent op 1 februari jl. bekend geworden. Het inregelen daarvan vergt nog enige tijd. Check bij de arbodienst wat het proces en bijbehorend tijdpad is.

Handreiking testen binnen bedrijven voor arbodiensten

Deze handreiking van het RIVM voor testfaciliteiten in het private spoor is onder meer voor bedrijfsartsen en arbodiensten ontwikkeld en ondersteunt de kwaliteitsborging in het private testspoor. Er zijn onder meer randvoorwaarden en medische eisen in opgenomen. De handreiking is in samenspraak tussen verschillende relevante partijen, waaronder OVAL, opgesteld.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter