Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond is op veel terreinen verbeterd in de afgelopen twintig jaar. Dit komt onder meer door de ontwikkelingen bij de tweede generatie. De grootste stijging in arbeidsdeelname is te zien onder vrouwen. Steeds meer vrouwen uit deze groep hebben betaald werk. Daarnaast werken zij vaker in leidinggevende functies of functies van een hoog beroepsniveau. Ondanks de genoemde positieve ontwikkelingen zijn er op een aantal gebieden, zoals de werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid of flexwerk forse verschillen tussen personen met en zonder migratieachtergrond. Deze groep neemt een kwetsbare positie in op de arbeidsmarkt en dit brengt ook in de komende tijd extra risico’s met zich mee.

Tweede generatie maakt sprong voorwaarts
De tweede generatie heeft vaker betaald werk (76%) dan de eerste generatie (63%). Ze hebben in vergelijking tot de eerste generatie ook vaker een betere Nederlandse taalbeheersing en een Nederlands diploma.

De generatieverschillen manifesteren zich het duidelijkst bij de vrouwen. Van de tweede generatie vrouwen werkt 73%, tegen 53% van de eerste generatie. Met name vrouwen van de tweede generatie met een Turkse of Marokkaanse achtergrond werken veel vaker dan die van de eerste generatie. Bij de tweede generatie zijn de verschillen naar geslacht ook veel kleiner dan bij de eerste generatie. Dit is sterk terug te zien bij de Marokkaanse Nederlanders. De tweede generatie maakt ook duidelijk een stap vooruit ten opzichte van de eerste generatie als het gaat om beroepsniveau en het bekleden van leidinggevende functies. Dit heeft onder meer te maken met hun hogere onderwijsniveau. Het beroepsniveau van vrouwen van de tweede generatie is niet alleen hoger dan dat van vrouwen van de eerste generatie, maar ook dan dat van mannen van de tweede generatie. Ook zijn zij veel sterker georiënteerd zijn op werk. Vrouwen van de 1e generatie geven bijvoorbeeld veel vaker aan niet te (willen) werken in verband met de zorg voor het gezin.

Over het onderzoek
‘Werk in ontwikkeling? Veranderingen in de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond sinds begin deze eeuw’ besteedt aandacht aan ontwikkelingen in en verklaringen voor de arbeidsmarktpositie van personen met en zonder een migratieachtergrond in de periode 2003-2019. Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat de ontwikkelingen op langere termijn zien, over crises heen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

21/12/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter