Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Nu de wet Breed Offensief is aangenomen, dienen wijzigingen in de gemeentelijke verordeningen te worden doorgevoerd. Hiervoor heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Model Re-integratieverordening Participatiewet opgesteld. Deze modelverordening geeft gemeenten een leidraad om de gemeentelijke re-integratievordering Participatiewet aan te passen.

De, voor OVAL, meest in het oog springende verandering in het wetsvoorstel Breed Offensief is de introductie van een expliciete aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning (zoals jobcoaching) en het harmoniseren van ondersteunende instrumenten (zoals persoonlijke ondersteuning en werkvoorzieningen, zoals werkplekaanpassingen). OVAL heeft een actieve campagne gevoerd om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen en om misverstanden bij gemeenten rondom externe jobcoaches weg te nemen. OVAL heeft daarbij gepleit voor meer inzet van externe jobcoaches en een uniform en landelijk kwaliteitskader.

VNG modelverordening

Ondanks de vragen van de Tweede Kamer, van onder andere de VVD, CDA en ChristenUnie, hierover heeft minister Schouten aangegeven kwaliteitseisen belangrijk te vinden, maar dit aan gemeenten over te laten. Dit is, helaas, ook zichtbaar in de, door de VNG opgestelde, modelverordening. Gemeenten krijgen in de modelverordening nog steeds de keuze om zelf kwaliteitseisen voor jobcoaches op te stellen. Nadeel hiervan kan zijn dat gemeenten allerlei verschillende eisen gaan  stellen m.b.t. kwaliteitseisen. Ondanks de referentie naar het UWV-kwaliteitskader wordt gekozen voor een uniform en landelijk kwaliteitskader. Een gemiste kans volgens OVAL.

Positief in de modelverordening is dat het OVAL-keurmerk expliciet, net zoals het Blik op Werk-keurmerk, in de modelverordening wordt genoemd als kwaliteitskeurmerk. Dit toont aan dat ook gemeenten erkennen dat OVAL-leden kwalitatief goede dienstverlening verlenen.

Het is nu van belang individuele gemeenten te overtuigen om kwaliteitseisen te stellen aan jobcoaches. Gemeenten dienen de gemeentelijke re-integratievordering Participatiewet voor 1 juli 2023 aan te passen. OVAL gaat ook dit jaar aan de slag om het belang van kwaliteitseisen bij gemeenten onder de aandacht te brengen. Immers jobcoaching is een vak en het gaat vaak om de begeleiding van kwetsbare mensen.

Doe mee

Als u, als jobcoachorganisatie, positieve of negatieve ervaringen heeft met het aanbieden van externe jobcoaching bij gemeenten (of UWV) laat ons dat dan weten op info@oval.nl. Ook als u mee wilt helpen om individuele gemeenten te overtuigen van het belang van kwaliteitseisen voor jobcoaching, zoals het OVAL-keurmerk.

De VNG modelverordening vindt u hier: Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet | VNG. In bijlage 4 vindt u de verwijzing naar het OVAL-keurmerk.

02/02/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter