Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Kamerleden Palland (CDA) en De Kort (VVD) hebben in het commissiedebat Participatiewet veel aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van jobcoaching en de knelpunten die nu worden ervaren. Deze Kamerleden vroegen naar harmonisering van de kwaliteitseisen, maar ook het grote verschil tussen gemeenten in de tarifering en de duur van jobcoaching. 

Minister Schouten gaf aan eerst nog te willen wachten op de nieuwe re-integratieverordeningen die gemeenten voor 1 juli moeten opstellen. Tevens verwees zij naar het, nog te publiceren, UWV-rapport Verbetermogelijkheden externe jobcoaching. Daarnaast gaf zij aan specifiek naar de kwaliteitseisen te kijken bij de invoeringstoets van de wet Breed Offensief die in de loop van 2024 plaatsvindt. 

Een gemiste kans volgens CDA-Kamerlid Palland. OVAL deelt deze opvatting. Het is al zichtbaar dat gemeenten verschillende kwaliteitseisen stellen en dit geeft grote onduidelijkheid voor werkgevers en werknemers die jobcoaching krijgen. Het risico is dat over een jaar er toch aan de bel wordt getrokken, terwijl de onduidelijkheid zichtbaar is. Zij pleitte ervoor om het UWV erkenningskader te gebruiken en hiervoor de bestaande delegatiebepaling in de wet Breed Offensief te gebruiken. 

VVD-Kamerlid De Kort pleitte daarnaast nog voor minimale kwaliteitseisen voor jobcoaching. Hij ziet het risico dat op dit moment iedereen jobcoach kan worden en dat deze jobcoaches veelal met kwetsbare werknemers werken. Op beide verzoeken van de Kamerleden was de minister niet bereid om stappen te zetten. Zij wil eerst de onderzoeken afwachten, alvorens maatregelen te nemen. 

Als laatste refereerde CDA-Kamerlid Palland specifiek aan haar recente werkbezoek bij Van Dijk Groothandel/Campenaer koffie in Kampen, waar de jobcoaches van OVAL-lid Starke Re-integratie & Personeelsdiensten aan de slag zijn.  
 

15/06/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter