Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 25 juni is de aanvraagtermijn gestart voor bedrijven voor subsidie voor duurzame inzetbaarheid van personeel. De aanvraagtermijn loopt tot en met 29 juni. De subsidieregeling richt zich op ondernemers met meer dan twee medewerkers in dienst, die hun investering richten op duurzame inzetbaarheid, extern advies inwinnen en waarbij de investering aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Thema’s
Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Voor het derde aanvraagtijdvak zijn de thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid
Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).

Subsidiabele kosten, subsidiebedrag en aanvraagtijdvak
Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om:

  • Het opstellen van een advies met implementatieplan;
  • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In 2018 zijn er twee aanvraagtijdvakken. Het eerste aanvraagtijdvak wordt opengesteld van 25 juni 09:00 uur t/m 29 juni 17:00 uur. Het tweede tijdvak van 2018 wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april mogelijk om subsidie aan te vragen.
Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting.

Bron: Ministerie van SZW

26/06/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter