Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 7 september 2018 zond Staatssecretaris Van Ark een brief aan de Tweede Kamer over loondispensatie en een breed offensief om tot meer banen te komen. Nog voor de begrotingsbehandeling in november wordt er een uitwerking van de voorstellen aan de Tweede Kamer gezonden.

De kern:

 1. Loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd
  •    Minder rompslomp voor werkgevers om iemand met een loonkostensubsidie aan te nemen. Er komt één landelijke standaardmethodiek voor loonwaardebepaling. De uitvoering blijft decentraal.
  •    Vereenvoudiging van toekenning en uitbetaling van loonkostensubsidie.
 2. Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken
  •    Vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die vanuit de Participatiewet gaan werknemer met loonkostensubsidie, vergelijkbaar met de vrijlatingsregeling die er al is voor mensen met een medische urenbeperking.
 3. Matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls
  •    UWV en gemeenten moeten zorgen in elke arbeidsmarktregio voor één herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers.
  •    Gemeenten en UWV moeten hun werkzoekenden veel meer en beter inzichtelijk maken op het regionale Werkgeversservicepunt, ook voor werkgevers en private arbeidsbemiddelaars.
 4. Wajongregels worden logischer en stimuleren om te gaan studeren of werken;
  •    Pakket met maatregelen dat naast een voorstel voor eenduidige en uitlegbare inkomensondersteuning, ook maatregeling bevatten om belemmeringen weg te nemen om te gaan werken en Wajongers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen via opleiding of studie
  •    Daarnaast trekt het kabinet extra middelen uit voor UWV en Wajongers te ondersteunen in het vinden en behouden van werk.
 5. Beschut werk krijgt een extra impuls
  •    Project ‘Beschut Werk: leren van elkaar’ wordt op dit moment samen met de Programmaraad uitgevoerd.
  •    Met het Project ‘Simpel switchen in de participatieketen’ wordt bekeken waar belemmeringen zich voordoen voor mensen om te switchen tussen verschillende vormen van (arbeids)participatie. Eén van de elementen daarin is de relatie tussen arbeidsmatige dagbesteding en betaald werk, waaronder beschut werk.

OVAL is blij met een breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is belangrijk dat iedereen aan de slag kan op de arbeidsmarkt en dat daarbij bestaande belemmeringen worden weggenomen. OVAL levert graag kennis en expertise uit de praktijk voor de uitwerking van de verschillende maatregelen als het gaat om Werk moet lonen, verbetering en vereenvoudiging van loonkostensubsidie, en het geven van een extra impuls aan matching. Het is van belang om de weg naar werk voor werkgevers en mensen met een beperking korter en eenvoudiger te maken. OVAL stelt wel vragen bij de insteek om te komen tot 1 loonwaardemethodiek daarmee zouden waardevolle systemen die zich hebben bewezen in de praktijk verloren gaan.

Bron: OVAL en Rijksoverheid
 

11/09/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter