Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor de bedrijfscontinuïteit. Verzuim als gevolg van werk, is voornamelijk te voorkomen door risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen. De belangrijkste veranderingen voor preventiemedewerkers met de vernieuwde Arbowet en tips voor veilig en gezond werken worden in onderstaand interview met Petra van de Goorbergh toegelicht.

1. TNO organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor preventiemedewerkers. Waarom is hier zoveel vraag naar?

Voor preventiemedewerkers worden jaarlijks kennissessies en congressen georganiseerd. Onlangs bijvoorbeeld over Preventie van beroepsziekten. Tijdens dit soort bijeenkomsten kunnen preventiemedewerkers kennis ophalen en delen met elkaar. Maar ook vraagstukken waar men tegen aanloopt met elkaar bespreken en daarvan leren. Dat kan gaan over de inhoud, maar ook over de rol van de preventiemedewerker in de organisatie, samenwerking met OR en andere arbodienstverleners en gespreksvoering met het management. Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het werk dat ze doen. Kennis, het netwerk en ontmoeting zijn de pijlers van deze bijeenkomsten.

Een belangrijke hulpmiddel om kennis te delen is de website van inPreventie. Hierop worden voor preventiemedewerkers informatie en hulpmiddelen ter beschikking gesteld over onderwerpen als Fysieke risico’s, aanpak preventie, werkplek en hulpmiddelen, omgaan met gevaarlijke stoffen, aanpak werkstress enzovoorts.

2. Kun je HR-tips geven over preventie/RI&E?

Ziek personeel kost gemiddeld €450,- per dag. Met preventieve maatregelen voorkomt u dat werknemers uitvallen door hoge arbeidsbelasting, slechte arbeidsomstandigheden of een verstoorde werksfeer. Lees hier alle tips over preventie/ RI&E

Een RI&E is eigenlijk twee dingen:

Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Tips voor goede uitvoering van een RIE en een uitgebreide toelichting leest u hier:

Lees hier ook het antwoord op de vragen “Waar verkijken organisaties en werkgevers zich op?” en “Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor preventiemedewerkers met de vernieuwde Arbowet?

01/08/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter