Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Tilburg, 2 april 2019 Het onderzoek ‘Kanker bij jou of je naaste, wat betekent dit voor je werk’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten bevestigt dat kanker een grote impact heeft op werk. Het leidt bijna  altijd tot (tijdelijke) aanpassing van de werksituatie. Het toont aan dat de aandacht van zorgverleners voor de gevolgen van kanker op het werk moet worden verbeterd. Ook het gesprek met de werkgever en voldoende expertise bij en een steunende rol van de bedrijfsarts zijn belangrijk OVAL ondersteunt dit pleidooi en draagt hier graag aan bij.

Elk jaar krijgen 30.000 tot 40.000 werknemers kanker. Een diagnose met grote impact op het leven en werk van mensen. De begeleiding door de bedrijfsarts en andere professionals is van belang. In deze onzekere en ontregelende periode wil men zich gehoord en gesteund voelen en is er behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet kan als het om werk gaat. 

Daarom heeft OVAL in 2016 in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een speciale roadmap ‘Werkkracht bij Kanker’ ontwikkeld. De kern is dat werknemer en werkgever tijdig met elkaar in gesprek gaan en blijven over de wensen en mogelijkheden. Dit hulpmiddel geeft structuur aan het begeleidingstraject en helpt betrokkenen om grip op de situatie te krijgen.. Voor veel mensen is tijdens het herstelproces van kanker de combinatie met werk mogelijk en wenselijk. Echter het herstel kent niet altijd een lineair verloop. Er zijn goede en slechte dagen en het blijft zoeken naar de balans tussen wat wel kan en wat niet kan. Ieder mens is anders en daarom is het belangrijk dat elk traject op maat wordt gemaakt. Diverse leden van OVAL bieden hiervoor speciale programma’s aan, die in afstemming met de bedrijfsarts kunnen worden ingezet..

Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij veel patiënten grote tevredenheid is over de rol van de bedrijfsarts, maar dat een kwart van de patiënten vindt dat er iets mistte in de begeleiding door de bedrijfsarts. OVAL neemt deze kritiek serieus. Om (ex)-kankerpatiënten duurzaam en goed naar en op het werk te begeleiden is maatwerk en expertise van belang.

Iedere bedrijfsarts kan in de praktijk te maken krijgen met werknemers met kanker. De NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, ontwikkelde daarom een richtlijn ‘Kanker en Werk’ met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met of na kanker. De interventies van de bedrijfsarts zijn gericht op herstel en het functioneren in werk. Voor de drie veel voorkomende klachten (vermoeidheid, psychische klachten en cognitieve klachten) komen in deze richtlijn diagnostiek en interventies aan de orde. 

Van de bedrijfsarts wordt een duidelijke, coachende rol verwacht. Een open dialoog tussen bedrijfsarts en werknemer is hiervoor een belangrijk middel. Samen met maatwerk in de aanpak door de bedrijfsarts en andere professionals. Vanuit de NVAB volgt binnenkort een campagne over de rol en toegevoegde waarde van de bedrijfsarts bij kanker en werk. Ook OVAL gaat dit belangrijke onderwerp de komende periode opnieuw extra onder de aandacht brengen. 

02/04/2019

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter