Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Kennisbank Activering

OVAL heeft de overtuiging dat het van belang is om gebruik te maken van recente inzichten en kennis die opgedaan worden uit onderzoek. OVAL bundelt en deelt hierom recent onderzoek op het thema activering met haar leden en de maatschappij.

Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en –trajecten (Tilburg University, 2019)

Technologische innovaties, toegenomen concurrentie en conjuncturele ontwikkelingen zorgen ervoor dat functies verdwijnen of veranderen. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of en hoe werkgevers van Werk naar Werk ondersteuning aanbieden aan boventallige werknemers, of er gebruik van wordt gemaakt en wat de resultaten hiervan zijn. Uit het onderzoek blijkt dat grote organisaties vaker beleid toepassen dan kleine bedrijven. Ondanks het brede aanbod aan trajecten wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Het volgen van een training, scholing en een coaching traject hebben een positief effect op van Werk naar Werk trajecten. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 (UWV, 2019)

De monitor arbeidsparticipatie 2018 laat zien dat de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners stijgt. Bij de WGA is het onderscheid tussen mensen die zijn ingestroomd vanuit de Ziektewet en voormalig werknemers van belang. De trend in arbeidsparticipatie tussen deze groepen is verschillend. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Nationaal outplacement-onderzoeken (OVAL, 2016)

Uit onderzoek van OVAL blijkt dat in de leeftijdscategorieën 40-57 jaar en 57-plus steeds meer mensen na een outplacementtraject een baan vinden. Steeds minder mensen zijn werkzaam in dezelfde functie. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Gezondheidsproblemen in WW en bijstand 

Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de WW vanuit werk en een grotere kans op instroom in de bijstand (al dan niet vanuit de WW). SEO economisch onderzoek  heeft de relatie tussen gezondheidsproblemen en instroom in de WW of bijstand, doorstroom van WW naar bijstand en uitstroom uit de WW of bijstand naar duurzaam werk onderzocht. Het onderzoek brengt in kaart in welke mate verschillende typen gezondheidsproblemen de kans op instroom in de WW of bijstand vergroten. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links. 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter