Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Publiek private samenwerking

Samenwerking tussen publieke partijen en private intermediairs leidt tot banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit diverse projecten waar leden van OVAL bij betrokken zijn. OVAL is dan ook warm pleitbezorger van publiek private samenwerking.

Gemeenten staan voor een grote opgave als het gaat om de activering, begeleiding en re-integratie van hun inwoners. Deze verantwoordelijkheid is beduidend groter dan voorheen. Tegelijkertijd nemen de budgetten fors af en is het vaak lastig om mensen aan het werk te helpen. Er moet dus meer met minder. Daarom zoeken gemeenten steeds vaker de samenwerking met private dienstverleners om resultaat te boeken.

Bundeling brede expertise

Publiek private samenwerking is in de praktijk vaak zeer effectief. Zo werken leden samen met gemeenten om bijstandsgerechtigden naar werk te bemiddelen. Worden in inburgeringstrajecten het leren van de taal en werk gecombineerd. Ook kunnen private dienstverleners bijstandsgerechtigden in dienst nemen om hen te detacheren en werkervaring op te laten doen.

Het realiseren van banen, juist ook voor mensen met een arbeidsbeperking, is vaak alleen goed mogelijk als brede expertise op het gebied van werkgeversdienstverlening, begeleiding van werkzoekenden, financiën, kennis en kunde bij elkaar wordt gebracht. Zo hebben private dienstverleners vaak veel expertise opgebouwd op het gebied van activering, kunnen ze risico nemen en beschikken ze over een groot werkgeversnetwerk. Gemeenten zijn zich op hun beurt steeds meer bewust geworden van de noodzaak van kosteneffectief werken, schadelastbeperking en ondernemend optreden. 

Alliantie Samen werken voor werk

Er staan nog teveel mensen aan de kant. Dit was de reden voor brancheorganisaties OVAL, ABU, NRTO en Cedris om de handen ineen te slaan in de alliantie Samen werken voor werk. De alliantie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen op de arbeidsmarkt door de kennis en kunde van private dienstverleners te combineren met die van de publieke sector. Tegelijkertijd doet de alliantie aan de 35 arbeidsmarktregio’s en hun wethouders een aanbod om vraaggericht en op maat te ondersteunen door een:

  • landelijk en regionaal deskundig netwerk van dienstverleners. 
  • impuls te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt, leerwerkbanen en leven lang ontwikkelen.
  • vraaggerichte werkgeversbenadering gericht op kwaliteit en resultaat
  • aanbod van kennis van (regionale) arbeidsmarkt, sectoren, bedrijven, behoeften van werkgevers en deskundigheid op gebied van loopbaan, vitaliteit, activering, scholing en opleiding

De huidige arbeidsmarkt kent een grote kloof tussen de gevraagde vacatures en tegelijkertijd het grote aanbod van mensen die niet of nauwelijks meedoen. Een kloof die alleen maar groter lijkt te worden. Simpel een CV uit een bak halen om te matchen is meestal niet voldoende. Veelal is maatwerk nodig. Variërend van werkfit maken, scholing, detacheren, extra begeleiding tot jobcoaching. Juist in de huidige arbeidsmarkt heeft publiek private samenwerking zijn grote meerwaarde omdat er dan goed gebruikt gemaakt kan worden van elkaars expertise.

Voordelen

Niet alleen voor het aan de slag helpen van mensen met een beperking, maar ook in bredere zin is OVAL een warm pleitbezorger van publiek private samenwerking. Publiek private samenwerking heeft als groot voordeel dat de sterke kanten van partijen worden ingezet en dat er geen sprake is van opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, maar daadwerkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Bekijk ook Standpunt Ondersteuning voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter