Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Arbeidsomstandighedenwet

Versterking arbodienstverlening: basiscontract

Werkgever en arbodienstverlener(s) zijn verplicht om een basiscontract te sluiten. Hierin moeten zij schriftelijke afspraken maken over de invulling van de wettelijk vereiste ondersteuning. OVAL heeft een praktische checklist basiscontract opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken bij het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners.

Second opinion

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion voert second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM en ZFB.

Persbericht: Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion is van start

Maatwerk en vangnet: leidraad voor meer duidelijkheid

Bij de inrichting van de arbodienstverlening voorziet de wet in een vangnet- en een maatwerkregeling. OVAL constateert dat hierover bij werkgevers in de praktijk veel onduidelijkheid en misverstanden bestaan. De verplichting om in alle gevallen te voldoen aan de eisen in de checklist voor het basiscontract, gaat hopelijk voor meer duidelijkheid zorgen. Zelf levert OVAL ook een bijdrage aan verheldering, in de vorm van een praktische leidraad.

Digitale toolkit met factsheets en posters

Een snel overzicht van belangrijkste wijzingen en beschikbare hulpmiddelen? Bekijk de digitale toolkit Nieuwe Arbowet met daarin handige factsheets, animaties, kaarten en posters. 

Veelgestelde vragen

Hier staan per onderwerp de meest gestelde vragen en antwoorden over de inhoud van de vernieuwde Arbowet overzichtelijk op een rij.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is de vernieuwde Arbowet ingegaan?
 • Wat verandert er voor werknemers?
 • Is de adviserende rol van de bedrijfsarts voldoende voor de werkgever om beroepsziekten aan te pakken?
 • Hoe gaat de Inspectie SZW de ruimere sanctioneringsmogelijkheden toepassen? Bijvoorbeeld het niet hebben van een basiscontract arbodienstverlening?
 • Wat houden toezicht en handhaving in?
 • Ziet een werkgever op de factuur welke werknemer een second opinion heeft aangevraagd?
 • Wie betaalt de kosten van een second opinion?
 • Vervangt de second opinion het deskundigenoordeel van het UWV?
 • Wat is geregeld over de second opinion voor werknemers?
 • Wat houdt het melden van beroepsziekten in?
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbowet?
 • Wat houdt de klachtenprocedure in?
 • Wat houdt het open spreekuur bij een bedrijfsarts precies in?
 • Wat houdt de vrije toegang tot de werkvloer in voor de bedrijfsarts?
 • Wat verandert er in de rol van de bedrijfsarts in de vernieuwde Arbowet?
 • Wat moet een preventiemedewerker doen?
 • Moet elke organisatie een preventiemedewerker hebben?
 • Wat verandert er in de rol van de preventiemedewerker?
 • Aan welke eisen moet het basiscontract met een arbodienstverlener voldoen?
 • Hoe wordt er getoetst (en door wie) of een werkgever voldoet aan de nieuwe Arbowetgeving? Wat is de verwachting in de zin van handhaving? Focus op bepaalde sectoren?

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter