Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Kennisbank Vitaliteit

Gezonde, vitale werknemers zitten goed in hun vel en presenteren aantoonbaar beter. Goede begeleiding op verzuim en het bevorderen van werkplezier zijn belangrijk. OVAL heeft de overtuiging dat het van belang is om gebruik te maken van recente inzichten en kennis die opgedaan worden uit onderzoek. OVAL bundelt en deelt hierom recent onderzoek over vitaliteit met haar leden en de maatschappij. 

Arbo in Bedrijf 2018, (Inspectie SZW, 2019)

Arbo in bedrijf presenteert kerncijfers over de naleving van de Arbowet. Hieruit blijkt dat een derde van de bedrijven voldoet aan de vier kernbepalingen uit de Arbowet. 33% van de bedrijven heeft een RI&E opgesteld. Daarvan heeft slechts 30% alle risico’s in kaart gebracht. Grote bedrijven leven de Arbowet beter na dan kleine bedrijven. Slechts 27% van de bedrijven tot 10 werknemer voldoet aan de vier kernbepalingen. Bekijk hier de kerncijfers.

Cliënttevredenheidsonderzoek Arbodiensten, (Ipsos, 2019)

Ipsos heeft in opdracht van OVAL een representatief onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van arbodiensten onder werknemers. Hieruit blijkt dat de tevredenheid over de arbodienst gelijk is gebleven in vergelijking met 2016. Opvallend is dat de bedrijfsarts in toenemende mate wordt gewaardeerd op het gebied van privacy (omgaan met vertrouwelijke informatie) en onafhankelijkheid. Daarnaast is de waardering voor de casemanager is gestegen. De casemanagers worden beter beoordeeld als het gaat om vriendelijkheid, duidelijkheid van gemaakte afspraken, de genomen tijd voor de werknemer en het nakomen van privacywetgeving. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Arbobalans 2018 (TNO, 2018)

De Arbobalans schetst aan de hand van recente onderzoeken en monitors een actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Daarnaast brengt de Arbobalans ook het arbobeleid van bedrijven in kaart. In de Arbobalans wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van arbeid, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn dat de psychosociale werkdruk toeneemt en dat werknemers minder autonomie ervaren. De verbeterde economische situatie zorgt ervoor dat bedrijven beter voldoen aan de verplichtingen vanuit de Arbowet. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Factsheet: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO, CBS, 2018)

Volgens onderzoek van TNO kunnen goede arbeidsomstandigheden en een gezonde werk-privé balans werkstress voorkomen. Uit de factsheet Arbeidsomstandigheden blijkt dat 23% van de werknemers agressie door derden ervaart op het werk. Ook zegt 41,6% weleens familie, - en gezinsactiviteiten over te slaan door het werk. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Factsheet: Week van de Werkstress (TNO, 2018)

Volgens onderzoek van TNO zorgt werkplezier ervoor dat gezonde werkdruk niet omslaat in ongezonde werkstress. 74% van de werknemers vindt dat hun leidinggevende ontwikkeling van kennis en vaardigheden stimuleert. Dit is opvallend omdat ook 21% van de werknemers zegt dat de leidinggevende geen oog heeft voor het welzijn van de werknemer. Een positieve uitschieter is het contact met collega’s. Maar liefst 96% van de werknemers ervaart veel sociale steun van zijn collega’s. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links.

Beroepsziekten in cijfers 2018 (NCvB en Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid)

Het onderzoek beroepsziekten in cijfers geeft een overzicht van het voorkomen van beroepsziekten en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen in Nederland. Het onderzoek laat zien dat in 2017 psychische aandoeningen het vaakst zijn gemeld, gevolgd door aandoeningen aan het houding, - en bewegingsapparaat. Beroepsziekten komen vaker voor bij werknemers in lagere sociaal economische positie. Beroepsziekten zijn in deze groep ook van fysieke aard terwijl werknemers in een hoger sociaal economische positie in toenemende mate last krijgen van overspanning en burn-out. Download het gehele onderzoek onder Downloads en/of links

Email Facebook Google LinkedIn Twitter