Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In Nederland zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om óf een gecertificeerde arbodienst te contracteren, of specifieke afspraken te maken met arbodeskundigen. Op 1 januari 2019 treedt een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking, dat door de Raad voor Accreditatie - als eerste van de in de Arbowet verplichte certificatieregelingen - geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt sinds kort verwezen naar dit nieuwe certificatieschema. 

Het nieuwe certificatieschema arbodiensten eist dat het managementsysteem van de arbodienst voldoet aan ISO 9001. Daarnaast bevat het aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming. Ook wordt beschreven hoe certificerende instellingen moeten handelen bij het toetsen van arbodiensten en welke sancties worden toegepast als een arbodienst niet aan de eisen voldoet.   

Het certificaat arbodiensten zorgt er voor dat klanten en cliënten van een gecertificeerde arbodienst erop kunnen vertrouwen dat het managementsysteem  van de arbodienst goed functioneert zodat de dienstverlening aan wettelijke eisen voldoet. 

Overgang oud naar nieuw certificatieschema arbodiensten - wanneer (her) certificeren?
Arbodiensten die na 1 januari 2019 voor het eerst willen worden gecertificeerd, zullen worden getoetst aan de nieuwe  eisen. Arbodiensten die op 31 december 2018 over een geldig certificaat arbodienst beschikken, kunnen bij in 2019 uit te voeren hercertificering en controle audits kiezen of zij tegen de oude of tegen de nieuwe eisen willen worden getoetst. Ook als arbodiensten dan kiezen voor toetsing tegen de oude eisen moeten zij wel ook voldoen aan de nieuwe Arbowet en de AVG. 
Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits tegen het nieuwe certificatieschema arbodiensten uitgevoerd.

Het nieuwe certificatieschema arbodiensten bestaat uit twee delen:
Deel 1 bevat eisen voor interne en externe arbodiensten. Het vervangt het voormalige certificatieschema arbodiensten in Bijlage IIb van de Arbeidsomstandighedenregeling.
Deel 2 bevat eisen ten aanzien van de instellingen die arbodiensten certificeren. In deel 2 zijn relevante eisen voor certificerende instellingen opgenomen die voorheen stonden in het schema voor aanwijzing en toezicht in Bijlage IIa van de Arbeidsomstandighedenregeling. De eisen in deel 2 gelden naast de algemene eisen aan certificerende instellingen in het Arbobesluit.

Het certificatieschema arbodiensten is tot stand gebracht door het College van Deskundigen (CCvD) van schemabeheerder Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten. In het CCvD zitten afgevaardigden van werknemers- en werkgeverorganisaties, de arbodiensten (OVAL) en de certificerende instellingen.

Klik hier voor het Voorlichtingsdocument Certificatieschema Arbodiensten

Het certificatieschema arbodiensten is gepubliceerd op 5 december 2018 in de Staatscourant onder nummer 68321 en op de website van SBCA, www.SBCA.nl

Bron: SBCA 
 

06/12/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter