Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Tilburg, 22 oktober 2020 – Een fijnmazig netwerk van meer dan 500 fysieke locaties in Nederland waar werkenden en niet-werkenden terecht kunnen voor advies, begeleiding en ontwikkeling richting een (nieuwe) baan of opleiding. En een website waar werknemers en werkzoekenden gratis een loopbaanvoucher van 700 euro kunnen aanvragen. Dat staat in het uitgewerkte plan voor een zogeheten loopbaanwinkel van brancheorganisatie OVAL, waar onder meer loopbaanbedrijven bij zijn aangesloten.

De loopbaanwinkel is een reactie op aanbevelingen van de commissie-Borstlap. Deze commissie bracht in opdracht van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) advies uit over de toekomst van de arbeidsmarkt. Begin dit jaar stelde de commissie voor om alle werkenden in staat te stellen zich te ontwikkelen en te blijven leren, onder meer door het creëren van een landelijke organisatie – een loopbaanwinkel, die onafhankelijk begeleiding biedt.

Loopbaanvouchers
OVAL heeft dat plan nu concreet uitgewerkt. De brancheorganisatie pleit voor een landelijke voorziening waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van al bestaande voorzieningen. UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en private dienstverleners worden met elkaar verbonden. “Zo ontstaat een omvangrijk, fijnmazig en laagdrempelig netwerk op meer dan 500 fysieke locaties in het land met veel kennis van en zicht op de regionale arbeidsmarkt. Met als doel om werkende en niet-werkende Nederlanders te motiveren zichzelf te blijven ontwikkelen”, aldus OVAL-directeur Petra van de Goorbergh. Belangrijk onderdeel vormen loopbaanvouchers. Die moeten in het plan van OVAL op een speciale website worden aangevraagd. “Met die vouchers maak je periodiek gebruik van een kort loopbaan- of ontwikkeltraject. In België werkt dit heel goed.”

Volgens OVAL is de dienstverlening in Nederland goed ontwikkeld en professioneel ingericht. Punt is echter dat de Nederlandse arbeidsmarkt een lappendeken van regels en instanties is. Van de Goorbergh: “Werknemers in loondienst zijn afhankelijk van de werkgever of afspraken in de CAO. Voor veel mensen is er helemaal geen loopbaanbegeleiding beschikbaar of vindbaar. Bij werkloosheid is het te laat en is men afhankelijk van UWV of de eigen gemeente, waar het beleid per plaats verschilt.”

Corona
Door corona is de noodzaak om naar je eigen ontwikkeling en het toekomstperspectief te kijken alleen maar toegenomen. “Er is een sterke behoefte aan initiatieven om mensen wendbaarder en weerbaarder te maken en inzetbaar te blijven op de sterk veranderende arbeidsmarkt, om op die manier werkend Nederland zo goed mogelijk door deze periode heen te loodsen”, schetst Van de Goorbergh. “De loopbaanwinkel biedt een structurele oplossing om blijvend te werken aan de ontwikkeling van zowel werkend als niet-werkend Nederland."

Daarbij komt er extra aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, arbeidsbeperkten, vijftigplussers, laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse achtergrond. Ook wordt extra ingezet op wijken of plaatsen in Nederland waar een hoge werkloosheid is. Juist daarom noemt OVAL het zo belangrijk dat de loopbaanvoucher kosteloos is. Zodoende is er geen financiële drempel.

Kwaliteitseisen
De gebruiker krijgt toegang tot informatie en advies op gebied van loopbaan en studie. “Denk aan advies van loopbaanbedrijven en arbeidsmarktinformatie. Maar ook aan informatie over financiering voor omscholing richting kansenberoepen en re-integratiebudgetten.” Aangesloten partijen zijn zichtbaar met een speciale sticker. De loopbaanwinkel staat open voor nieuwe toetreders, zolang ze voldoen aan kwaliteitseisen.

OVAL stelt voor dat iedere volwassene eens in de zoveel tijd een persoonlijke oproep krijgt, bijvoorbeeld eens per vier of vijf jaar. “Op deze manier wordt iedereen, werkend of niet-werkend, gestimuleerd én in staat gesteld zich te ontwikkelen. Vaak komen mensen pas in actie als er acute noodzaak is. Dat moment willen we voor zijn.”

Lees hier de uitwerking van De Loopbaanwinkel van Nederland.

Download hier het persbericht.

22/10/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter