Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Gemeente Nijkerk: ‘Externe jobcoaching voorkomt instroom naar uitkering’

Externe jobcoaching werkt. Het ondersteunt mensen bij het vinden van een duurzame baan. Veel gemeenten hebben dat al in de praktijk ervaren. Ze zetten structureel externe jobcoaches in om hun inwoners te helpen bij het vinden én behouden van een vaste baan. Sander van der Gulik, klantmanager Werk, vertelt hoe belangrijk externe jobcoaching is voor de gemeente Nijkerk.

Sander van der Gulik, klantmanager Werk, gemeente Nijkerk

Waarom zet de gemeente Nijkerk externe jobcoaching in?

‘De Participatiewet zorgde voor 90 procent minder instroom in de Wajong. Maar deze mensen kloppen nu bij de gemeente aan, omdat ze door hun beperkingen moeilijker in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij proberen ze te helpen aan een passende werkplek. Een externe jobcoach optimaliseert dan de o zo belangrijke match tussen werknemer, werkgever én het werk zelf. Bijvoorbeeld door de werknemersvaardigheden van jongeren uit het praktijkonderwijs te ontwikkelen. Of hij coacht de werkgever in de omgang met zo’n jongere. Jobcoaching voorkomt zo conflicten, waardoor de impulsieve jongeren veel minder snel vertrekken bij een werkgever.

Vaak speelt er bij kandidaten ook iets in de thuissituatie. Onzekerheden over financiën of problemen in hun sociale netwerk bijvoorbeeld. Dankzij zijn onafhankelijke rol kan een externe jobcoach ook daarin hulp bieden. Dat kan een interne jobcoach van een werkgever of de gemeente niet of nauwelijks.’

Wat is voor Nijkerk de meerwaarde van externe t.o.v. interne jobcoaching?

‘Een interne jobcoach heeft al snel twee petten op. Hij is deels een collega van de kandidaat – in sommige gevallen zelfs de leidinggevende – en deels een coach met een vertrouwensband. Het is dan lastig een balans te vinden en voor de gecoachte persoon voelt dat niet altijd prettig. Het kan al snel overkomen dat het belang van de firma zwaarder weegt dan dat van de kandidaat.

Ook zien we duidelijk dat de begeleiding van een externe jobcoachorganisatie hun ‘corebusiness’ is. De rapportages zijn uitgebreider, ze hebben meer kennis over doelgroepen in huis, ze zijn bekend met meer methodieken en ze kunnen veel beter maatwerk bieden. Een interne jobcoach, laat staan een collega met Harrie-training, kan dat allemaal nooit bieden. Juist die professionaliteit en het maatwerk zijn belangrijk voor deze doelgroep. Je laat iemand met een EHBO-cursus toch ook geen openhartoperatie doen?

Daarnaast is het werkgeversnetwerk van jobcoachorganisaties een groot pluspunt. Als een kandidaat het in de ene baan toch niet redt, kan een externe jobcoach vaak hem of haar proactief doorbegeleiden naar een andere werkplek. Dit kan een faalervaring voor de kandidaat voorkomen.’

Op basis van welke criteria schakelt de gemeente een externe jobcoach in?

‘We wegen een aantal persoonlijke kenmerken en schatten in of en in welke mate een kandidaat behoefte heeft aan begeleiding. Daarbij gebruiken we onder andere de loonwaardemethode. Het helpt dat sommige van mijn collega’s net als ik een achtergrond als jobcoach hebben. We kunnen daardoor beter voorspellen waar kandidaten tegenaan gaan lopen. En hoe een externe jobcoach hen dan kan helpen. Deels kunnen we problemen voorkomen door kandidaten een training aan te bieden. Maar we weten dat externe jobcoaching vaak het effectiefst is voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer.’

Hoe zorgt de gemeente Nijkerk ervoor dat de client de externe jobcoach krijgt die bij hem of haar past?

‘We vinden het belangrijk dat we de jobcoaches waarmee we werken persoonlijk kennen. Vanwege hun inspanningen in het verleden weten we wat ze voor onze kandidaten kunnen betekenen.
Daarnaast helpt een jobcoachorganisatie vaak bij het vinden van de juiste jobcoach. Zij hebben meerdere specialisten in huis en dragen de jobcoach aan die bij de kandidaat past. Dat is heel belangrijk, want deze doelgroep vraagt om coaches met specifieke kennis en ervaring. Zo is het voor een doof persoon ideaal als de jobcoach gebarentaal kent. Coaching van een persoon met autisme vraagt dan weer om heel andere kwaliteiten. De jobcoachorganisatie zorgt ervoor dat die belangrijke match tussen kandidaat en jobcoach er is.’

Hoeveel mensen krijgen momenteel via de gemeente Nijkerk steun van een externe jobcoach?

’Op dit moment hebben 215 inwoners van Nijkerk een indicatie banenafspraak. Daarvan krijgen 77 personen loonkostensubsidie. Mijn educated guess is dat tussen de 30 en 40 mensen ondersteuning van een externe jobcoach krijgen. Meestal duurt zo’n jobcoachtraject ongeveer 6 maanden. Een handvol mensen heeft langere tijd baat bij de begeleiding van een jobcoach. Daarmee zijn ze in staat hun baan te behouden. We zien namelijk regelmatig dat het eerste incident na het afsluiten van de jobcoaching al leidt tot baanverlies.’

Wat heeft externe jobcoaching opgeleverd voor de gemeente Nijkerk?

‘Vanwege de persoonlijke problematiek van deze mensen moeten we alle zeilen bijzetten om ze aan het werk te houden. Ondersteuning van externe jobcoachorganisatie is daarbij essentieel. Met hun uitgebreide netwerk, proactieve houding en specialistische doelgroepkennis hebben zij een grote meerwaarde om mensen duurzaam aan het werk te houden. Is een werkplek toch niet geschikt, dan begeleidt de jobcoach de kandidaat naar een andere baan. Zo voorkomen we met externe jobcoaching dat inwoners thuis komen te zitten en instromen naar een uitkering.’

Geïnteresseerd in perspectief?

Gerelateerde stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter