Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Gemeente Raalte: ‘Met maatwerk en specialistische kennis helpen externe jobcoaches om inwoners duurzaam te laten participeren’

Externe jobcoaching werkt. Het ondersteunt mensen bij het vinden van een duurzame baan. Veel gemeenten hebben dat al in de praktijk ervaren. Ze zetten structureel externe jobcoaches in om hun inwoners te helpen bij het vinden én behouden van een vaste baan. Sander Doedens, accountmanager werk en adviseur werkgeversdienstverlening, vertelt hoe belangrijk externe jobcoaching is voor de gemeente Raalte.

Foto rechts: Sander Doedens, accountmanager werk en adviseur werkgeversdienstverlening, gemeente Raalte


Waarom zet de gemeente Raalte externe jobcoaching in?

‘We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Raalte duurzaam in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Sommige mensen hebben daar ondersteuning bij nodig. Zoals mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of statushouders. Als een inwoner bijvoorbeeld een diagnose of een beperking heeft, kan dat invloed hebben op de werkvloer. Een externe jobcoach heeft specialistische kennis om deze kwetsbare mensen te helpen goed hun werk te kunnen doen. En om werkgevers te adviseren en begeleiden in de omgang met hen.’

Wat is voor de gemeente Raalte de meerwaarde van externe t.o.v. interne jobcoaching?

‘Externe jobcoachorganisaties zijn van grote waarde bij het ondersteunen van mensen met bijvoorbeeld een diagnose als autisme of een beperking. Zij hebben de expertise en ervaring in huis om hier adequaat mee om te gaan. En ze hebben het netwerk om mensen van werk naar werk te begeleiden als een bedrijf toch geen goede match blijkt.

We schakelen ook externe jobcoachorganisaties in als er bijvoorbeeld problemen zijn in de thuissituatie of als iemand nog niet voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld. Dit kan namelijk ook invloed hebben op hoe iemand zijn werk doet. Externe jobcoaches hebben de kennis en ervaring om deze mensen goed te begeleiden. Denk aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Bovendien kunnen ze sparren met collega’s over de beste manier van ondersteunen.

We zien dat onze inwoners de onafhankelijkheid van externe jobcoaches waarderen. Ze zien hen niet als belangenbehartiger van de werkgever of de gemeente. Dat schept een vertrouwensband die in dit soort begeleiding cruciaal is.’

Op basis van welke criteria schakelt de gemeente een externe jobcoach in?

‘Voor ons is maatwerk belangrijk. We bekijken per persoon en al tijdens de intake of we de ondersteuning met onze interne werkcoach kunnen organiseren of dat we beter een externe jobcoach kunnen inschakelen. Op basis daarvan maken we een inschatting of en hoeveel begeleiding nodig is. Daarbij kijken we niet alleen naar de inwoner, maar ook naar het soort werk en de werkgever. We nemen dus alle factoren mee die van invloed zijn op de hoeveelheid en het gewenste soort begeleiding en de specialistische kennis die daarvoor nodig is.’

Hoe zorgt de gemeente Raalte ervoor dat de client de externe jobcoach krijgt die bij hem of haar past?

‘Het helpt dat we een relatief kleine gemeente zijn. Onze werkconsulenten kennen de meeste mensen die begeleiding nodig hebben én de werkgevers waar ze aan de slag kunnen. Ook onderhouden ze goede contacten met gekwalificeerde jobcoachorganisaties, zodat ze goed in beeld hebben welke expertise en ervaring zij in huis hebben. De consulenten kunnen dus goed inschatten welke begeleiding werknemer en werkgever nodig hebben én die aansluiten op de externe jobcoach die deze hulp het best kan leveren.

Wij vinden het belangrijk dat de professionele match goed is, maar ook dat er een persoonlijke match is. Werknemer en jobcoach moeten een klik hebben, hetzelfde geldt voor werkgever en jobcoach. Dat houden onze consulenten ook tijdens de begeleiding goed in de gaten. Onderdeel van onze afspraken met externe jobcoaches zijn periodieke voortgangsrapportages. Daarin beschrijven ze hoe de begeleiding is verlopen en welke doelstellingen er zijn bereikt. Ook geven ze advies over de verdere begeleiding. Vaak zie je dat in de loop van de tijd minder coaching nodig is. Met de rapportages van externe jobcoaches houden onze consulenten de vinger aan de pols en hebben ze zicht op de voortgang van het functioneren van de werknemer en diens ontwikkeling.’

Welke regels bevat de gemeentelijke verordening van Raalte over kwaliteitseisen voor de jobcoach?

‘Het Rijk zet stevig in om meer mensen aan het werk te helpen. In de eerste plaats omdat iedereen een plek op de arbeidsmarkt verdient. Ten tweede omdat we iedereen hard nodig hebben op de krappe arbeidsmarkt. Daar is een actieprogramma voor, waarin onder andere staat dat we kwaliteitseisen voor jobcoaching opnemen in onze verordening. We stemmen in onze arbeidsmarktregio met de 15 deelnemende gemeentes af om dit te op dezelfde manier te beschrijven. Zo wordt jobcoaching voor werkgevers en voor inwoners in de hele regio op dezelfde manier ingezet. Ook nemen we op, dat naast de gemeente, ook een werkgever of inwoner zelf het initiatief kan nemen voor het aanvragen van ondersteuning bij werk. Zo wordt hulp nog toegankelijker.’

Hoeveel mensen krijgen momenteel via de gemeente steun van een externe jobcoach?

‘Dat wisselt nogal. Het ene moment zijn het er ongeveer 15, het andere moment meer of minder. We zetten externe jobcoaching in als het nodig is en bouwen het ook weer af, zodra dit kan.’

Wat heeft externe jobcoaching opgeleverd voor de gemeente Raalte?

‘We zien dat inwoners soms net dat zetje nodig hebben om goed ingewerkt te worden of om het beter vol te kunnen houden.  Vaak zijn ze zelf al goed op weg. Toch kunnen er kleine dingen spelen, die als ze niet worden opgelost, groter kunnen worden. Om te voorkomen dat iemand uiteindelijk vastloopt, is het prettig dat iemand ze over de eerste drempels heen helpt. Externe jobcoaching helpt mensen om werknemersvaardigheden te ontwikkelen, persoonlijke effectiviteit te vergroten, maar ook om de werkgever te voorzien van begeleidingsadviezen. Met de juiste specialistische kennis hebben externe jobcoaches een grote meerwaarde om mensen duurzaam te laten participeren.’

Geïnteresseerd in perspectief?

Gerelateerde stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter