Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Gemeente Smallingerland: ‘Externe jobcoaching is belangrijk voor ons’

Externe jobcoaching werkt. Het ondersteunt mensen bij het vinden van een duurzame baan. Veel gemeenten hebben dat al in de praktijk ervaren. Ze zetten structureel externe jobcoaches in om hun inwoners te helpen bij het vinden én behouden van een vaste baan. Rein Willem van der Wal, contractmanager Sociaal Domein, vertelt hoe belangrijk externe jobcoaching is voor de gemeente Smallingerland.


Rein Willem van der Wal, contractmanager Sociaal Domein gemeente Smallingerland

Waarom zet de gemeente Smallingerland externe jobcoaching in?

‘Sommige inwoners hebben het moeilijk om een baan te vinden, door welke omstandigheden dan ook. Als ze eenmaal een baan hebben gevonden – bijvoorbeeld via een traject richting werk vanuit de gemeente – blijkt het vaak nog veel lastiger om deze baan te behouden. Voor precies deze doelgroep schakelen wij de hulp van een externe jobcoach in. Vanwege de jarenlange ervaringen van het UWV weten we hoe effectief deze dienstverlening is. De jobcoach is goed op de hoogte van de situatie van de inwoner en zijn of haar eventuele beperkingen. Maar hij weet ook wat er speelt bij de werkgever. In situaties waarbij de werknemer en werkgever er samen even niet uitkomen, stelt de jobcoach zich als een bemiddelaar op. Hij coacht de werknemer (maar soms ook de werkgever) richting een passende oplossing.’

Wat is voor Smallingerland de meerwaarde van externe t.o.v. interne jobcoaching?

‘Onze voorkeur gaat altijd uit naar de inzet van een externe jobcoach. Dan zijn we zeker dat de jobcoaching voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden. De coaches zijn opgeleid als jobcoach en hebben ervaring met vele uiteenlopende doelgroepen. Door de opname in het jobcoachregister van Noloc weten we dat ze blijvend bezig zijn met de doorontwikkeling binnen hun vakgebied. Jobcoaching is een vak apart. In onze optiek laat je dat een reguliere medewerker er niet zomaar even bij doen. Ook vinden wij de onafhankelijke positie van een externe jobcoach belangrijk. We weten daardoor dat onze inwoners onbevooroordeeld advies krijgen. De externe jobcoach heeft resultaat voor ogen dat voor hen het beste is. Soms betekent dit dat een werkplek toch niet passend is, maar dat is niet erg. We streven namelijk altijd naar een duurzame plaatsing. Vaak zijn er een aantal werkplekken nodig, voordat deze gevonden wordt. Het voordeel van externe jobcoaching is dan dat dezelfde jobcoach betrokken kan blijven.’

Op basis van welke criteria schakelt de gemeente Smallingerland een externe jobcoach in?

‘In Smallingerland zetten we externe jobcoaching in voor inwoners die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Hieronder vallen personen met een BAB-indicatie en personen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek. In speciale situaties schakelen we een externe jobcoach in voor personen die wel in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, maar voor wie de inzet van jobcoaching (als werkvoorziening) noodzakelijk is. Dan gaat het bijvoorbeeld om personen met een medische urenbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen met jobcoachorganisaties uit de regio hebben we een protocol opgesteld met minimale eisen voor de organisatie, maar ook de jobcoaches zelf. Zo moeten jobcoaches een relevante opleiding op hbo-niveau én een specifieke cursus tot jobcoach hebben afgerond. Ook moeten ze geregistreerd zijn in het jobcoachregister van Noloc. We willen namelijk de aan ons verbonden jobcoachorganisaties uitdagen zichzelf en hun personeel te blijven doorontwikkelen.’

Hoe zorgt Smallingerland ervoor dat de client de externe jobcoach krijgt die bij hem of haar past?

‘We hebben als gemeente een aantal jobcoachorganisaties aan ons verbonden. Een aantal daarvan is gespecialiseerd in een specifieke doelgroep, zoals stoornissen in het autistisch spectrum en niet-aangeboren hersenletsel. Wij kiezen de jobcoachorganisatie en zorgen dat deze aan een aantal voorwaarden voldoet. We laten het vervolgens aan de jobcoachorganisatie om een geschikte match te maken tussen de inwoner en de (beschikbare) jobcoach. We hebben de ervaring dat deze organisaties daar perfect toe in staat zijn.’

Hoeveel mensen krijgen momenteel via de gemeente Smallingerland steun van een externe jobcoach?

‘Op dit moment krijgen 43 inwoners van Smallingerland via de gemeente ondersteuning van een jobcoach. Daarvan hebben 6 personen een interne jobcoach van het bedrijf, de rest wordt door een externe Jobcoach geholpen.’

Wat heeft externe jobcoaching opgeleverd voor de gemeente Smallingerland?

‘Inzicht in het belang van externe jobcoaching. Toen we in 2015 starten met de participatiewet was jobcoaching voor Smallingerland een nieuwe dienstverlening. We dachten toen dat iemand na een korte periode van jobcoaching zich zelf wel op de werkplek kon redden. Inmiddels weten we dat sommige inwoners een externe jobcoach nodig blijven hebben. Maar we zien ook dat dit steeds vaker resulteert in vaste arbeidsovereenkomsten voor onze inwoners. Voorheen speelden we nog met de gedachte om een deel van de jobcoaching met eigen gemeentemedewerkers uit te voeren. Met de kennis van nu zien we hier geen heil meer in. Jobcoaching is een specialistische dienstverlening die wij als gemeente niet kunnen en willen organiseren.’

Geïnteresseerd in perspectief?

Gerelateerde stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter