Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Re-integratie

Bij re-integratie worden zieke medewerkers begeleid bij hun terugkeer naar werk. Dat kan zijn bij de huidige werkgever, een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer. Het kan bij re-integratie ook gaan om het aan het werk helpen van werkzoekenden, waaronder mensen met een uitkering. 

Re-integratie bij ziekte

Is een werknemer (langdurig) ziek, dan moeten de werkgever en de werknemer actief werken aan de terugkeer naar werk. In de Wet Verbetering Poortwachter en Regeling procesgang eerste en tweede jaar staan de regels en verplichtingen op dit gebied. Gedurende het eerste en tweede ziektejaar moet de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen. OVAL weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat er in geval van ziekte tijdig actie wordt ondernomen. Hoe eerder werkgever en werknemer werken aan de terugkeer naar werk, hoe groter de kans op succes en hoe lager de kosten. OVAL-leden hebben op dit vlak grote toegevoegde waarde vanwege hun specifieke expertise om mensen die zijn uitgevallen weer aan het werk te krijgen en hun kennis van wet –en regelgeving.

Re-integratie eerste spoor of tweede spoor

Tijdens het re-integratieproces moeten werkgever en werknemer eerst kijken of hervatting in de eigen functie of passend ander werk binnen de organisatie mogelijk is (re-integratie eerste spoor). Als iemand niet meer aan de slag kan in de eigen organisatie, dan moet de werkgever samen met de werknemer onderzoeken of herplaatsing bij een andere werkgever mogelijk is. Bij deze ‘re-integratie tweede spoor’ wordt soms ook gekeken of iemand zijn loopbaan een vervolg kan geven als zelfstandig ondernemer. Werkgevers werken bij re-integratie samen met een bedrijfsarts. Als een werknemer meer dan zes weken verzuimt, stelt de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer vast. Bij re-integratie buiten het eigen bedrijf schakelen arbeidsorganisaties vaak, in overleg met de bedrijfsarts, een gespecialiseerd re-integratiebedrijf in. Re-integratiebedrijven die zijn aangesloten bij OVAL hebben hiervoor cruciale expertise in huis. Ze hebben niet alleen inzicht in functiebelasting en individuele belastbaarheid, maar beschikken ook over ook up-to-date kennis van de regelgeving en een groot werkgeversnetwerk.

Re-integratie bij werkloosheid

Na ontslag is het niet altijd makkelijk om snel weer ergens aan de slag te kunnen. Vacatures genoeg, maar het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te vinden welk werk goed past en om een baan te vinden. Als er sprake is van een WW-uitkering, moet een werkzoekende actief solliciteren. Soms wordt via  de oude werkgever budget en/of begeleiding naar nieuw werk beschikbaar gesteld. OVAL-leden hebben expertise in van werk naar werk-begeleiding en outplacementtrajecten. Zij zetten hiervoor o.a. employablity-, netwerk- en sollicitatietrainingen, assessments en tools voor zelfinzicht en personal branding in. Bovendien beschikken zij over een groot werkgeversnetwerk. 

Re-integratie bij Ziektewet, WIA en WGA

Een werkgever is na afloop van een dienstverband vaak nog steeds verantwoordelijk voor zijn ex-werknemers. Bijvoorbeeld als medewerkers ziek uit dienst gaan (WIA/WGA). Werkgever en werknemer hebben er belang bij dat een ex-werknemer weer elders aan de slag kan gaan. Een baan zorgt voor inkomen, structuur, contact, waardering en ontwikkeling. OVAL-leden bieden begeleiding en trajecten om weer ‘werkfit’ te worden en ‘naar werk’ te begeleiden. Deze trajecten worden vaak gefinancierd door het UWV.

Re-integratie en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking

Werkgevers willen graag een bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt door de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. OVAL-leden ondersteunen werkgevers daarbij door mensen met een arbeidsbeperking te werven, selecteren en te begeleiden. Zij hebben vaak jarenlange ervaring met re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in opdracht van gemeenten en UWV. Daarnaast voeren zij onderzoek uit bij werkgevers om mogelijkheden in het bedrijf in kaart te brengen en te vertalen naar passende profielen en bijbehorende kandidaten. Een aantal OVAL-leden detacheert mensen, voert loonwaardeonderzoek uit, en biedt persoonlijke coaching en begeleiding op de werkplek voor werknemer én werkgever. 

Kanker en werk

In de Roadmap Werkkracht bij kanker staan de stappen die werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te houden en te helpen, als deze persoon kanker krijgt. 

Bekijk ook Standpunt Ondersteuning voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter