Branche voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Hét thema van deze tijd

Met plezier blijven werken. Fit, competent en flexibel blijven zodat je gedurende meerdere levensfasen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is hét sleutelthema voor OVAL. OVAL pleit ervoor dat mensen een periodieke arbeidsmarktscan kunnen laten uitvoeren en kunnen beschikken over een persoonlijke ontwikkelrekening van waaruit men loopbaanbegeleiding, training of scholing kan betalen.

Werkgevers en werknemers staan samen voor de uitdaging om te zorgen dat mensen dusdanig fit, competent en flexibel blijven dat ze hun werk behouden óf dat ze in staat zijn om een nieuwe werkkring te vinden. Beide partijen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.