Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Inbesteden

OVAL-leden hebben in de praktijk regelmatig te maken met oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat partijen werkzaamheden die ze voorheen uitbesteedden aan de private markt nu intern organiseren. Het gaat dan om zaken als:

  • gemeenten die arbodienstverlening in eigen beheer gaan uitvoeren door professionals in dienst te nemen.
  • gemeenten die re-integratieondersteuning en inburgeringstrajecten bij hun eigen medewerkers beleggen.
  • UWV dat een loopbaancentrum inricht en hiervoor eigen personeel inzet.
  • vakbonden die loopbaanbegeleiding aanbieden.

‘Inbesteden’ is legitiem en logisch als deze keuze efficiënter en effectiever uitpakt. OVAL constateert echter met regelmaat dat dergelijke besluiten niet altijd worden genomen na een objectieve afweging van kosten en resultaten. In de praktijk geven andere argumenten de doorslag, zoals het behoud van eigen personeel.

Wet Markt en Overheid

Er is een wet die oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven bewaakt. De Wet Markt en Overheid moet ervoor zorgen dat ondernemers daadwerkelijk gelijke kansen krijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan optreden tegen oneerlijke concurrentie en boetes opleggen bij overtredingen. De ACM verzamelt voorbeelden van situaties waar de Wet Markt en Overheid onvoldoende werkt.

OVAL heeft een actieve rol gespeeld bij de evaluatie van de wet door casuïstiek aan te dragen. Eén van de grote problemen is dat onder het mom van ‘algemeen belang’ overheden de wettelijke eisen naast zich neer kunnen leggen. OVAL blijft leden oproepen om praktijkvoorbeelden van oneerlijke concurrentie door overheidsbedrijven aan te leveren. Dit om een melding te kunnen doen bij ACM en  bijdragen te leveren aan publicaties als het Zwartboek Wet markt en overheid van VNO-NCW/MKB Nederland.

Bekijk ook standpunt Gelijk speelveld

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter